KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” jest to program dotacyjny Instytutu Książki w Krakowie. Został stworzony w celu rozwoju bibliotek publicznych, aby przekształcały się w centra integrujące lokalne społeczności i odpowiadały na oczekiwania różnych grup wiekowych. „Kraszewski” stawia sobie za cel podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy. Komputery umożliwiają czytelnikom korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.
W ramach dofinansowania uzyskanego w 2016 r. zakupiliśmy 8 nowoczesnych komputerów. Pięć nowoczesnych laptopów z dodatkową funkcją tabletu planujemy wykorzystać podczas szkoleń dla mieszkańców gminy: przede wszystkim seniorów oraz dzieci i młodzieży. Dwa kolejne komputery oddajemy do Państwa dyspozycji w Czytelni. Z ich pomocą można przeglądać zasoby cyfrowe, bazy naukowe oraz korzystać z możliwości nauki przez Internet. Ostatni z zakupionych komputerów będzie służył nam, bibliotekarzom, do opracowywania i udostępniania zbiorów, między innymi archiwaliów regionalnych.


LITERACKI JEDWABNY SZLAK
„Literacki Jedwabny Szlak” jest projektem Fundacji Edukacji Międzykulturowej. Przybliża on kulturę i literaturę krajów położonych na historycznym Jedwabnym Szlaku, takich jak Turcja, Iran, Tadżykistan, Kirgizja, Chiny i Japonia. W 2016 r. Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn była partnerem Fundacji i uczestnikiem projektu. Zorganizowaliśmy szereg spotkań edukacyjnych w Literackim klubie podróżnika na temat Gruzji, Iranu, Chin i Turcji, wystawy publikacji oraz warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci dot. Gruzji oraz Iranu.
Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


CYFROWE ARCHIWUM TRADYCJI LOKALNEJ
Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej (CATL) to projekt realizowany przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. CATL jest siecią organizowanych w bibliotekach archiwów społecznych, dokumentujących lokalną przeszłość, z możliwością dostępu do zbiorów i odnajdywania interesujących nas informacji czy dokumentów. Część materiałów jest dostępna także online w Bibliotece Cyfrowej Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej.
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn bierze udział w projekcie i posiada własne archiwum społeczne, które służy ocaleniu i upowszechnieniu lokalnej historii i tradycji. Zdigitalizowane zasoby, głównie fotografie i dokumenty, udostępniane są na stronie internetowej: www.nadarzyn.archiwa.org


NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Ma on za zadanie wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany jest poprzez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. Program realizowany jest za pośrednictwem Instytutu Książki w Krakowie oraz Biblioteki Narodowej.
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, w ramach programu, otrzymuje coroczną dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych (priorytet 1 programu).


MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ
Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej (MSIB) jest projektem Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. Celem programu jest połączenie poszczególnych systemów bibliotecznych we wspólny system wojewódzki, pozwalający na prezentację informacji w Internecie oraz stworzenie jednolitego systemu informacji o zasobach bibliotek województwa mazowieckiego.
Główne zadania programu to: udostępnianie informacji, integracja czytelników z bibliotekami, promocja środowisk, bibliotek i innych instytucji partnerskich, doskonalenie wiedzy zawodowej i integracja środowiska bibliotekarzy.
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn uczestniczy w projekcie MSIB. Nasz katalog zintegrowany jest z systemem wojewódzkim, w efekcie czego wszyscy użytkownicy mogą odnaleźć nasze zbiory w centralnym mazowieckim katalogu, wraz z dodatkową informacją o danych teleadresowych biblioteki.


ANALIZA FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
Analiza Funkcjonowania Bibliotek jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy współpracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych. Celem  projektu jest utworzenie i wdrożenie jednolitych metod oceny działania bibliotek. Realizacja celu polega na analizie i porównaniach danych statystycznych w obrębie danego typu bibliotek, włączając w to badania satysfakcji odbiorców usług bibliotecznych.
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn stale monitoruje odpowiednie wskaźniki oraz dane statystyczne, dotyczące swoich placówek, oraz cyklicznie przekazuje je w celu wykorzystania na potrzeby projektu.


KULTURA NA WIDOKU
Kultura na widoku jest projektem Fundacji Legalna Kultura, mającym na celu promowanie świadomego uczestnictwa w kulturze i wyrabianie nawyku korzystania z jej legalnych źródeł. Jego ideą jest wskazywanie możliwości legalnego dostępu do wielu utworów, typu książka, film, muzyka itp., z różnych źródeł, które biorą aktywny udział w projekcie.
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, za pomocą plakatów promujących projekt, umożliwia czytelnikom pobranie na smartfon lub tablet legalnych utworów w formacie cyfrowym – filmów, muzyki, książek, gier i archiwaliów.


DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest, corocznie w lutym, z inicjatywy Komisji Europejskiej i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do zasobów internetowych oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje). Partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange oraz Facebook. W 2017 r. wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Minister Edukacji Narodowej Annę Zalewską, Minister Cyfryzacji Annę Streżyńską, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina Cichego.
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn uczestniczy w projekcie poprzez popularyzowanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci, za pomocą plakatów oraz ulotek edukacyjnych. W ramach programu przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz seniorów, dotyczące zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu.

PARTNERZY BPGN

NEWSLETTER

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42 • 05-830 Nadarzyn • tel.: 22 729 89 13


poniedziałek, wtorek, środa, piątek     12-19
czwartek 8-15

 


 Copyright by Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn © 2009-2017


 

Filia Biblioteki w Młochowie

ul. Mazowiecka 5c • 05-831 Młochów • tel.: 22 729 90 09


poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek      12-19
środa 8-15

 


Wykonanie strony: Sensim Studio

Początek strony