REGULAMIN BIBLIOTEKI (wyciąg)

Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

Przy zapisie zgłaszający powinien okazać dowód osobisty.

Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

Przed wypożyczeniem materiałów bibliotecznych należy sprawdzić ich stan i zgłosić stosowne zastrzeżenia bibliotekarzowi, w przeciwnym razie przyjmuje się, że książka lub płyta nie była zniszczona.

Wypożyczać można jednocześnie 5 książek, 3 płyty, 5 czasopism.

Terminy zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych:

  • książki i książki mówione wypożyczane są na 1 miesiąc,
  • pozycje z księgozbioru podręcznego na 1 tydzień,
  • filmy na 2 tygodnie
  • czasopisma na 1 tydzień.


Przed upływem terminu zwrotu bibliotekarz lub czytelnik za pośrednictwem swojego konta może prolongować termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego użytkownika.

W wypadku opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobiera się opłatę w wysokości:

  • książki, książki mówione, książki z księgozbioru podręcznego - 0,20 zł za każdy egzemplarz, za każdy dzień po terminie zwrotu.
  • filmy i inne materiały audiowizualne - 0,50 zł za każdy egzemplarz, za każdy dzień po terminie zwrotu.

Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
Jeżeli czytelnik, mimo upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

NEWSLETTER

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42 • 05-830 Nadarzyn • tel.: 22 729 89 13


poniedziałek, wtorek, środa, piątek     12-19
czwartek 8-15

 


 Copyright by Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn © 2009-2017


 

Filia Biblioteki w Młochowie

ul. Mazowiecka 5c • 05-831 Młochów • tel.: 22 729 90 09


poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek      12-19
środa 8-15

 


Wykonanie strony: Sensim Studio

Początek strony